ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ในปัจจุบันพบว่า โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของเกือบทุกประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยพบว่า

ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน

โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ( Stroke) หรือโรคอัมพาตพบบ่อยเป็นอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจ และ โรคมะเร็ง ซึ่งปัจจุบันใน

โรงพยาบาลเด็ก เชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเด็ก เชียงใหม่ ราม ยังยกระดับการรักษาของโรงพยาบาลโดยจัดหากุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ทั้งกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดเด็ก ด้านโรคภูมิแพ้เด็ก

 • ค้นหาแพทย์

  ค้นหารายชื่อแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรค

 • นัดหมายแพทย์

  นัดแพทย์ล่วงหน้าเพื่อวินิจฉัยรักษาและตรวจสอบอาการของโรค

 • บริการอื่น ๆ

  มีบริการธนาคารและร้านกาแฟและร้านสะดวกซื้อ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ

  โปรแกรมตรวจมะเร็ง
  โปรแกรมตรวจหัวใจ
  โปรแกรมตรวจเบาหวาน

โรคหลอดเลือดหัวใจ – ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน Coronary Artery Disease ที่อาจเกิดจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรืออายุที่เพิ่มขึ้น หากพบหรือสงสัยว่ามีอาการต้องรีบรักษา ด้วยการทำบอลลูนหัวใจ ไม่อันต รายและมีโอกาสหายได้มาก

ไขความลับอันตรายของไขมันพอกตับ

โรคไขมันพอกตับ หรือ fatty liver disease เกิดจากการที่มีไขมันสะสมในเซลล์ตับมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้เกิดโรคตับต่างๆตามมา ไม่ว่าจะตับวาย มะเร็งตับ ตับแข็ง ที่เริ่มจากภาวะไขมันเกาะตับ

รายการ TV เพื่อสุขภาพ

รายการ TV

วารสารเชียงใหม่ ราม

วารสารทั้งหมด