ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขันกีฬา โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ เชียงใหม่

January 24 / 2024

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

January 18 / 2024

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

January 17 / 2024