ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

นายแพทย์ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมพิธีทำบุญปอยหลวงเฉลิมฉลอง ณ โรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

July 11 / 2024

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสัมมนาพิเศษเชิงสุขภาพ Health is Wealth "สุขภาพดี มั่งมีไปด้วยกัน"

June 15 / 2024

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบ เก้าอี้สำนักงานให้กับเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศน์ 

June 14 / 2024