ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

November 07 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานเสวนา ครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลไขมัน  FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA FH

October 31 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานเสวนา ครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลไขมัน  FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA FH

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธงาน Super kids & Super 10 พร้อมตรวจวัดสายตาเด็กด้วยเทคโนโลยีกล้องวัดสายตาอัตโนมัติใน 1 นาที

October 31 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธงาน Super kids & Super 10 พร้อมตรวจวัดสายตาเด็กด้วยเทคโนโลยีกล้องวัดสายตาอัตโนมัติใน 1 นาที