ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

กนกวรรณ จิตทยานันท์

ชื่อ
กนกวรรณ จิตทยานันท์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
1996 Faculty of Medicine, Chiangmai University, Thailand
2003 Thai Board in Pediatrician, Thai Medical Council, Thailand
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
ศุกร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

แพทย์หญิง กนกวรรณรา เรือนอนุกูล

ชื่อ
แพทย์หญิง กนกวรรณรา เรือนอนุกูล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

แพทย์หญิง กนิษฐา หุ่นภู่

ชื่อ
แพทย์หญิง กนิษฐา หุ่นภู่
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 ผู้ป่วยนอกเด็ก

แพทย์หญิง กรทิพย์ ชีวสันต์

ชื่อ
แพทย์หญิง กรทิพย์ ชีวสันต์
สาขาเฉพาะทาง :
วิสัญญีวิทยา
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่

นายแพทย์ กฤตเมธ เดชเกรียงไกรกุล

ชื่อ
นายแพทย์ กฤตเมธ เดชเกรียงไกรกุล
สาขาเฉพาะทาง :
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. M.D. , BSC , 2014 , Chiangmai University , Thailand
2. Thai board in Physical Medicine and Rehabilitation , Thai Medical Council ,Thailand , 2018
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ศูนย์กายภาพบำบัด
อังคาร 00:00 - 00:00 คลินิกโรคเฉพาะทาง
พุธ 00:00 - 00:00 ศูนย์กายภาพบำบัด
เสาร์ 00:00 - 00:00 คลินิกพิเศษ
ศุกร์ 00:00 - 00:00 คลินิกโรคเฉพาะทาง