ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ กัณวีร์ เทศเกตุ

ชื่อ
นายแพทย์ กัณวีร์ เทศเกตุ
สาขาเฉพาะทาง :
Gastroenterologist
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
-
การศึกษาและคุณสมบัติ
Doctor of Medicine ,Chiangmai University.
- Internal medicine , Rajavithi Hospital.
- Gastroenterologist and Hepatogy ,Chiangmai University.
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกระบบทางเดินอาหารและตับ

แพทย์หญิง กนกขวัญ เอื้อวิริยานุกูล

ชื่อ
แพทย์หญิง กนกขวัญ เอื้อวิริยานุกูล
สาขาเฉพาะทาง :
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช
ภาษา :
Primary : Thai Secondary : English
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- Mood Disorder
- Neuropsychiatry
- Geriatric Psychiatry
การศึกษาและคุณสมบัติ
June , 2011 - Diploma of the Thai Medical Board of Psychiatry , Medical Council of Thailand
2008-2011 - Resident in Psychiatry Department, Faculty of Medicine ,
Ramathibodi Hospital , Mahidol University , Bangkok , Thailand
April , 2007 - Certificate , Full-year Internship , Medical Cpuncil of Thailand
March , 2006 - Doctor of Medicine ( M.D.) , Faculty of Medicine , Khonkaen University , Khonkaen , Thailand
December, 2010 - Geriatric Psychiatry , Faculty of Medicine , Chiangmai University, Chiangmai , Thailand
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกโรคเฉพาะทาง

แพทย์หญิง กนกพร ไชยกลาง

ชื่อ
แพทย์หญิง กนกพร ไชยกลาง
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Infectious disease
การศึกษาและคุณสมบัติ
- 2005. Intern , Faculty of Medicine , Chiangmai University
- 2006-2009. Residency Training, Internal Medicine,
Chiangmai University
- 2009-2010. Study Physician, Research Institute of
Health Sciences
- 2010 - June 2012. Fellowship of Infectious disease ,
Chiangmai University
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกอายุรกรรม
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกอายุรกรรม
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกอายุรกรรม
ศุกร์ 00:00 - 00:00 แผนกอายุรกรรม
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกอายุรกรรม

แพทย์หญิง กนกวรรณ เรือนอนุกูล

ชื่อ
แพทย์หญิง กนกวรรณ เรือนอนุกูล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
General pediatrics
Developmental and Behavioral Pediatric
การศึกษาและคุณสมบัติ
- MD., 1999, Chiangmai University, Thailand
- Diploma Thai Board of Pediatrics, Chiangmai University, Thailand, 2005
- Thai subspecialty board in developmental and Behavioral pediatric
Chiangmai University, Thailand, 2005
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

แพทย์หญิง กนกวรรณ จิตทยานันท์

ชื่อ
แพทย์หญิง กนกวรรณ จิตทยานันท์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
General Pediatrics
การศึกษาและคุณสมบัติ
- 1996 Faculty of Medicine, Chiangmai University, Thailand
- 2003 Thai Board in Pediatrician, Thai Medical Council, Thailand
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พุธ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
ศุกร์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก