บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel. 052-004699
Fax. 053-224880
E- mail : chiangmairam@chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง
052-004602
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง
052-004601

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ทันตแพทย์ประจำ Fulltime และทันตแพทย์ Part time
เภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ)
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก ฉุกเฉิน, OPDเด็ก, OPD OBG-EENT, OPDอายุรกรรม, OPDศัลยกรรม, Health Check Up, IPDเด็ก, IPDผู้ใหญ่)
พนักงานการเงิน
พนักงานบัญชี
ล่ามภาษาเกาหลี
พนักงานแม่บ้านวอร์ด
พนักงานดูแลและนำพาผู้รับบริการแผนกเด็ก (Kidcort)

แผนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เส้นทางมาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม