บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel. 053–920300
Fax. 053-224880
E- mail : chiangmairam@chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง
053-920320
ศูนย์รักษาอัมพาต 24 ชั่วโมง
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง
053-920330

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

นักรังสีเทคนิค
พนักงานช่วยการพยาบาล (IPDเด็ก, IPDผู้ใหญ่, IPD Inter, OPD อายุรกรรม, OPD EENT)
พนักงานเลขากายภาพบำบัด
พยาบาลแผนกเช็คสิทธิ์และประเมินราคา
พยาบาล (IPDผู้ใหญ่, OPD OBG, OPD EENT)
ล่ามภาษาจีน

แผนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เส้นทางมาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม