บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel. 053–920300
Fax. 053-224880
E- mail : chiangmairam@chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง
053-920320
ศูนย์รักษาอัมพาต 24 ชั่วโมง
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง
053-920330

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนก ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง, Health Check Up, OPDอายุรกรรม, OPDศัลยกรรม, OPDเด็ก, OPD OBG-EENT, ICU-HD-CL, ห้องคลอด, ห้องผ่าตัด, IPD Inter, IPDผู้ใหญ่, IPDเด็ก)
เภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน)
พนักงานช่างซ่อมบำรุง
พนักงานแม่บ้านแผนกห้องคลอด
พยาบาลแผนกลูกค้าสัมพันธ์
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยใน)
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก OPD OBG-EENT, OPDอายุรกรรม, OPDศัลยกรรม, Health Check Up, Home Healthcare, ห้องผ่าตัด, ICU, IPD Inter, IPDผู้ใหญ่, IPDเด็ก)
พนักงานบัญชี

แผนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เส้นทางมาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม