บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel. 053–920300
Fax. 053-224880
E- mail : chiangmairam@chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง
053-920320
ศูนย์รักษาอัมพาต 24 ชั่วโมง
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง
053-920330

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานเปล (แผนก OPD อายุรกรรม, ห้องผ่าตัด)
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก GI, ICU, IPDเด็ก, IPD Inter)
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนก ER, OPDศัลยกรรม, OPDอายุรกรรม, Home Health Care, IPDผู้ใหญ่, ICU)
เภสัชกร (ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีด ฯ)
พนักงานช่างซ่อมบำรุง
พนักงานประสานงานด้านประกัน
พนักงานออกแบบและผลิตสื่อ
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร (ห้องผสมยาฉีดฯ)

แผนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เส้นทางมาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม