บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel. 053–920300
Fax. 053-224880
E- mail : chiangmairam@chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง
053-920320
ศูนย์รักษาอัมพาต 24 ชั่วโมง
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง
053-920330

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนก OPDอายุรกรรม, OPDศัลยกรรม, Health Check Up, โรคเฉพาะทาง, ICU, ห้องคลอด, Nursery, IPD Inter, IPDผู้ใหญ่, IPDเด็ก)
เภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ)
พนักงานช่างซ่อมบำรุง
พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
พนักงานต้อนรับแผนกทันตกรรม
พนักงานออกแบบและผลิตสื่อ
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก OPD OBG-EENT, OPDอายุรกรรม, OPDศัลยกรรม, ER, ICU, Nursery, IPD Inter, IPDผู้ใหญ่, IPDเด็ก)
เลขานุการ

แผนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เส้นทางมาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม