บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel. 053–920300
Fax. 053-224880
E- mail : chiangmairam@chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง
053-920320
ศูนย์รักษาอัมพาต 24 ชั่วโมง
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง
053-920330

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานแม่บ้าน (แผนก เด็กอ่อน)
พนักงานต้อนรับแผนกตรวจสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก ICU, ER, NS)
พนักงานเปล (OPD Med)
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนก OPD OBG, ER, OR)
เภสัชกร (ห้องยาผู้ป่วยนอก)
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
พนักงานออกแบบและผลิตสื่อ

แผนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เส้นทางมาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม