บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel. 052-004699
Fax. 053-224880
E- mail : chiangmairam@chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง
052-004602
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง
052-004601

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ทันตแพทย์ประจำ Fulltime และทันตแพทย์ Part time
นักกายภาพบำบัด แผนกโรคเฉพาะทาง
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก OPDอายุรกรรม, OPD OBG, OPD EENT, OPDเด็ก, Health Check Up, ICU, IPDเด็ก, IPD Inter)
เภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ)
ล่ามภาษาเกาหลี
พนักงานแม่บ้านวอร์ด
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่าย Contract ต่างประเทศ)
พนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ

แผนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เส้นทางมาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม