โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ทันตแพทย์ประจำ Fulltime และทันตแพทย์ Part time สมัคร
นักกายภาพบำบัด แผนกโรคเฉพาะทาง สมัคร
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก OPDอายุรกรรม, OPD OBG, OPD EENT, OPDเด็ก, Health Check Up, ICU, IPDเด็ก, IPD Inter) สมัคร
เภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ) สมัคร
ล่ามภาษาเกาหลี สมัคร
พนักงานแม่บ้านวอร์ด สมัคร
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่าย Contract ต่างประเทศ) สมัคร
พนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ สมัคร
พนักงานต้อนรับ สมัคร
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร สมัคร
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล  (แผนก OPDตา หู คอ จมูก, OPDศัลยกรรม, OPDอายุรกรรม, ตรวจสุขภาพ, โรคเฉพาะทาง, ห้องผ่าตัด, ICU, Nursery, IPD สูตินรีเวช, IPDเด็ก, IPD Inter) สมัคร
นักรังสีเทคนิค สมัคร
ล่ามภาษาจีน สมัคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) สมัคร
เลขาแผนก (ผู้พิการ) สมัคร
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสำนักงาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย) สมัคร
พนักงานแม่บ้าน แผนก ICU สมัคร
พนักงานโอเปอเรเตอร์ สมัคร