โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ทันตแพทย์ประจำ Fulltime และทันตแพทย์ Part time สมัคร
เภสัชกร (แผนก ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีดฯ) สมัคร
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก OPDอายุรกรรม, OPD OBG, ICU, ฉุกเฉิน, IPDเด็ก) สมัคร
พยาบาลแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสำนักงาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย) สมัคร
พยาบาลแผนกประสานงานผู้ป่วยต่างประเทศ สมัคร
นักกายภาพบำบัด (Part time) สมัคร
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนก ตรวจสุขภาพ, OPDตา หู คอ จมูก, OPDอายุรกรรม, GI Clinic, ฉุกเฉิน, ห้องผ่าตัด, ICU, Nursery, IPDเด็ก, IPD Inter) สมัคร
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร  สมัคร
พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค สมัคร
พนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่าย Contract) สมัคร
พนักงาน Digital Marketing สมัคร
พนักงานต้อนรับ สมัคร
พนักงานบัญชี (สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2 แยกหนองประทีป) สมัคร
พนักงานโอเปอเรเตอร์ สมัคร
เลขานุการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ สมัคร
เลขานุการวอร์ด สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง (สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2 แยกหนองประทีป) สมัคร
พนักงานแม่บ้าน แผนก ICU สมัคร
พนักงานแม่บ้านวอร์ด สมัคร