โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

นักเทคนิคการแพทย์ สมัคร
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนก OPD ตา หู คอ จมูก, Home Healthcare, โรคเฉพาะทาง, ICU, IPD Inter, IPDผู้ใหญ่) สมัคร
เภสัชกร (ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีด ฯ) สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
พนักงานพัสดุ สมัคร
เลขาแผนกการเงิน (คนพิการ) สมัคร
พนักงานออกแบบและผลิตสื่อ สมัคร
พยาบาลวิชาชีพ (OPDอายุรกรรม, OPD ตา หู คอ จมูก, ห้องผ่าตัด, Nursery, ICU, IPD Inter, IPDผู้ใหญ่, IPDเด็ก) สมัคร
เลขานุการผู้อำนวยการ สมัคร
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรห้องยานอก สมัคร
พยาบาลประจำศูนย์เช็คสิทธิ์และประเมินราคา สมัคร
พนักงานแม่บ้าน (แผนกห้องคลอด) สมัคร
ล่ามภาษาเกาหลี สมัคร