โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานเปล (OPDอายุรกรรม, ห้องผ่าตัด) สมัคร
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (แผนกฉุกเฉิน, OPDศัลยกรรม, Home Health Care, ห้องผ่าตัด, ICU, IPDผู้ใหญ่, IPDเด็ก) สมัคร
เภสัชกร (ห้องยาผู้ป่วยนอก, ห้องยาผู้ป่วยใน, ห้องผสมยาฉีด ฯ) สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
พนักงานคนพิการ สมัคร
พนักงานออกแบบและผลิตสื่อ สมัคร
พนักงานการเงิน สมัคร
พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ สมัคร
พยาบาลประจำศูนย์เช็คสิทธิ์และประเมินราคา สมัคร
พนักงานยานยนต์ สมัคร
พนักงานเลขากายภาพบำบัด สมัคร
พนักงานประชาสัมพันธ์ สมัคร