โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พนักงานแม่บ้าน (ห้องคลอด) สมัคร
พนักงานช่างซ่อมบำรุง สมัคร
พยาบาลวิชาชีพ (แผนก IPD Inter, ICU, ER, NS) สมัคร
พนักงานเปล (OPD Med) สมัคร
เภสัชกร (ห้องผสมยาฉีด ฯ) สมัคร
พนักงานประสานงานประเมินราคา สมัคร
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค สมัคร
เลขานุการแผนกช่างเทคนิค สมัคร
พนักงานยานยนต์ สมัคร
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ สมัคร
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่าย Contract ต่างประเทศ) สมัคร
พนักงานออกแบบและผลิตสื่อ สมัคร
ผู้ช่วยพยาบาล (แผนก OPD สูตินรีเวช, ตรวจสุขภาพ) สมัคร