แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

แพ็คเกจสุขภาพของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เรามีแพ็คเกจสำหรับดูแลสุขภาพของคุณ


  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy New Year 2021 มอบสุขภาพที่ดี เป็นของขวัญปีใหม่

    โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy New Year 2021 มอบสุขภาพที่ดี เป็นของขวัญปีใหม่

  • Package Stroke Screening

    Package Stroke รายการตรวจสุขภาพหัวใจ

  • รายการตรวจสุขภาพหัวใจ

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส

    โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส