ศูนย์เฉพาะทาง

ศูนย์เฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เรามีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสำหรับดูแลผู้ป่วย