ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบสิ่งของที่จำเป็น และเงินบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

January 07 / 2023

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดหน่วยบริการฉุกเฉิน ดูแลนักวิ่งในงาน " เมืองไทยเชียงใหม่ มาราธอน ครั้งที่ 17 "

December 19 / 2022

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานสัมมนา Utilization Review “ถอดบทเรียนเก่า พร้อมก้ามเดินใหม่ ” ประจำปี 2565

December 19 / 2022