ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

รพ.เชียงใหม่ ราม จัดงานเสวนาเชิงวิชาการ วันเบาหวานโลก “ Access to Diabetes Care 2022”

November 14 / 2022

วันที่ 14 พ.ย. 65 รพ.เชียงใหม่ ราม จัดงานเสวนาเชิงวิชาการ วันเบาหวานโลก ในหัวข้อ “ Access to Diabetes Care 2022 การเข้าถึงเรื่องเบาหวาน ถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วจะต้องดูแล เมื่อไหร่ ” ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ ราม คอมเพล็กซ์

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม Give Blood Save Life เชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพที่ดีร่วมบริจาคโลหิต

November 09 / 2022

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาธนาคารครบรอบ 57 ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส) จังหวัดเชียงใหม่

November 01 / 2022

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาธนาคาร ในโอกาสการก้าวสู่ปีที่  57 พร้อมบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ โดยพยาบาลวิชาชีพ