ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

รพ.เชียงใหม่ ราม จัดงานเสวนาเชิงวิชาการ วันเบาหวานโลก

November 23 / 2023

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ออกบูธตรวจสุขภาพในงาน Money Expo 2023 

November 10 / 2023