ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดกิจกรรม Dad day 2020 

December 08 / 2020

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “วันเบาหวานโลก”

November 14 / 2020

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาธนาคารครบรอบ 54 ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

November 03 / 2020