ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

รพ.เชียงใหม่ ราม เดินหน้าเปิดให้บริการเป็นหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

June 08 / 2021

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้ความร่วมมือภาครัฐเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

May 11 / 2021

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เปิดให้บริการ "คลินิกไข้หวัด ARI CLINIC"

April 07 / 2021