ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบเงินสนับสนุนโครงการ “พ่อแม่บุญธรรม” แก่สวนสัตว์เชียงใหม่ ปีที่ 17

July 21 / 2023

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม รับรางวัล ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022

June 26 / 2023

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในงาน Central Health Check สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ

June 17 / 2023