ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง กนกพร ไชยกลาง

ชื่อ
แพทย์หญิง กนกพร ไชยกลาง
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00 - 17:00 คลินิกอายุรกรรม
พุธ 08:00 - 17:00 คลินิกอายุรกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 คลินิกอายุรกรรม
ศุกร์ 08:00 - 20:00 คลินิกอายุรกรรม
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 คลินิกอายุรกรรม

แพทย์หญิง กนกวรรณ เรือนอนุกูล

ชื่อ
แพทย์หญิง กนกวรรณ เรือนอนุกูล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 20:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อังคาร 09:00 - 18:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พุธ 07:00 - 18:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
พฤหัสบดี 13:00 - 22:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก
อาทิตย์ 09:00 - 17:00 แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก

แพทย์หญิง กนิษฐา หุ่นภู่

ชื่อ
แพทย์หญิง กนิษฐา หุ่นภู่
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 17:00 - 20:00 ผู้ป่วยนอกเด็ก

แพทย์หญิง กรทิพย์ ชีวสันต์

ชื่อ
แพทย์หญิง กรทิพย์ ชีวสันต์
สาขาเฉพาะทาง :
วิสัญญีวิทยา
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่

แพทย์หญิง กฤติยา โสมะเกษตรินทร์

ชื่อ
แพทย์หญิง กฤติยา โสมะเกษตรินทร์
สาขาเฉพาะทาง :
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
การศึกษาและคุณสมบัติ
ประสบการณ์ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 16:00 คลินิกสูติ-นรีเวช