โรค “มือ เท้า ปาก” ภัยร้ายของลูกน้อย
November 18 / 2022

 

โรคติดต่อที่เรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนไม่อยากให้ลูกของตัวเองต้องป่วย  คงหนีไม่พ้นโรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease)  โรคฮิตสำหรับหนูน้อยประจำฤดูฝนนั่นเอง  วันนี้เรามารู้จักโรคนี้  และ วิธีป้องกันรักษาว่าจริงๆแล้วโรคนี้จะเป็นภัยร้ายให้กับลูกเรามากแค่ไหนกัน

          โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากไวรัสที่มีชื่อว่า “เอนเทอโรไวรัส” (Enterovirus)  สามารถติดต่อกันได้ทางการสัมผัสกับน้ำลายหรืออุจจาระของผู้ที่กำลังป่วยอยู่ทั้งทางตรงและการปนเปื้อน  ซึ่งเชื้อยังสามารถแพร่ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มมีอาการเลย  โดยจะแพร่เชื้อได้มากในช่วง 1 สัปดาห์หลังแสดงอาการ  แต่บางรายก็ยังตรวจพบเชื้อในอุจจาระของผู้ป่วยได้แม้ว่าจะหายไปหลายสัปดาห์แล้วก็ตาม  ดังนั้นจึงถือได้ว่าโรคนี้สามารถติดต่อได้ง่าย  บางครั้งเพียงแค่ลูกของเราจับของที่ผู้ป่วยจับไว้หรือมีเชื้ออยู่ก็สามารถติดได้แล้ว  โรคนี้จึงแพร่กระจายได้เร็วในโรงเรียนของเด็กเล็กตามที่เคยพบกัน

          จริงๆแล้วโรคมือ เท้า ปาก สามารถพบได้ทั้งในวัยผู้ใหญ่และเด็ก  แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะพบในกรณีของการติดต่อกันในเด็กเล็กมากกว่า  โดยจะมีอาการเริ่มต้นด้วยการมีไข้  มีแผลในปากตั้งแต่ส่วนของเพดานแข็งหรือเพดานอ่อน  บางรายอาจมีแผลบริเวณกระพุ้งแก้มหรือที่ลิ้น  หรือรายที่เป็นมากอาจพบว่ามีแผลลามออกมาที่บริเวณรอบๆริมฝีปากเลยก็มี  นอกจากนี้ยังพบว่าจะมีผื่นขึ้นที่มือและเท้า  ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะตุ่มแดง  หรืออาจเป็นตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า  ง่ามนิ้วมือง่ามนิ้วเท้าอีกด้วย

          อาการของโรคมือ เท้า ปาก  ไม่ได้มีเพียงแค่ตุ่มหรือแผลตามที่เห็นเท่านั้น  กรณีที่เป็นมากอาจมีอาการท้องเสีย ไข้ขึ้น  ชัก  หรืออาจถึงขั้นเป็นก้านสมองอักเสบ และ เสียชีวิตได้เลย  ดังนั้นคุณพ่อคุณแม้จะต้องหมั่นสังเกตุลูกของเราให้ดีว่า  หากมีอาการผิดปกติซึมลง  หายใจหอบ  ชัก  เกร็ง  มือสั่น  ขาสั่น  เดินเซ  ต้องรีบพามาหาแพทย์ด่วน

          การรักษาโรคมือ เท้า ปาก  สามารถทำได้โดยการกินยารักษาตามอาการ  เช่น หากมีไข้ก็ให้กินยาลดไข้  หากมีอาการคันก็ให้กินยาแก้แพ้ แก้คันไป  โดยปกติโรคนี้จะหากได้เองใน 5-7 วัน  แต่หากเวลาผ่านไปแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็ให้รีบพามาหาแพทย์ทันที

          วิธีรับมือและป้องกันให้ห่างจากโรคมือ เท้า ปากนั้น  สามารถทำได้ง่ายๆ  ดังนี้

          -  ป้องกันการแพร่เชื้อ  โดยหากพบว่าเด็กคนไหนที่ป่วยเป็นโรคนี้  จะต้องให้หยุดเรียนโดยทันที  เพื่อไม่ให้นำเชื้อไปแพร่ให้กับผู้อื่น  เพราะโรคนี้โดยส่วนใหญ่จะมีการระบาดเกิดขึ้นที่โรงเรียนที่จะมีเด็กๆอยู่ร่วมกัน  ซึ่งหากมีการสัมผัสกับน้ำลาย หรือ อุจจาระ ก็จะทำให้แพร่กระจายได้เร็ว

          -  ฆ่าเชื้อโดยทันท่วงที  หากโรงเรียนใดที่พบว่ามีการติดเชื้อ  จะต้องมีการหยุดเรียนและทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์  ซึ่งเชื้อพวกนี้จะสามารถฆ่าได้ด้วยน้ำสบู่หรือผงซักฟอกให้สะอาดหมดจด

          -  หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อยๆ  โดยเฉพาะก่อนและหลังรับประทานอาหาร  หรือเข้าห้องน้ำ  โดยคุณพ่อคุณแม่จะต้องหมั่นสอนลูกๆให้ปฏิบัติตามสุขลักษณะอย่างเคร่งครัด  และหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  มีวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (จากเชื้อไวรัส EV71)  เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี ควรได้รับวัคซีน 2 เข็ม โดยเว้นระยะห่างจากเข็มแรก 1 เดือน


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมายล่วงหน้า

แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก ชั้น 5 โทร 053-920300 ต่อ 5148 และ 5149 เวลา 08.00 -16.00 น.

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก  >> https://www.chiangmairam.com/readpackage/110