ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดีหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

December 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดีหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกิจกรรมวิ่งมหากุศลมหิดล 60

December 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นายแพทย์ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหารและพนักงานโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกิจกรรม " วิ่งมหากุศลมหิดล’60 " ครั้งที่ 43 ในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2560

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับกุมารแพทย์โรคระบบหายใจ ณ โรงพยาบาลเด็ก เชียงใหม่ ราม

December 06 / 2017

กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้เกียรติมอบดอกไม้ต้อนรับ แพทย์หญิงนรมน นันทชารักษ์ กุมารแพทย์โรคระบบหายใจ