ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทน

December 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม ปลูกป่าทดแทน เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างจิตอาสาในการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงาน ประจำปี 2560

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม ถวายเทียนเข้าพรรษา

December 04 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดป่าพุทธอุทยานโพธินิมิต

กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมแสดงความยินดีโอกาส ฉลองครบรอบ 19 ปี การเปิดให้บริการ Starbucks Thailand ณ Starbucks Coffee Drivethrue

December 04 / 2017