ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้กับทีมศิษย์เก่ายุพราชรุ่นเทียน 25 - 28

December 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้กับทีมศิษย์เก่ายุพราชรุ่นเทียน 25 - 28

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

December 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาดูงานระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดพิธีทำบุญเปิดให้บริการห้องพักผู้ป่วยในชั้น 7

December 06 / 2017

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดพิธีทำบุญเปิดให้บริการห้องพักผู้ป่วยในชั้น 7เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากได้มีการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น