ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่กงสุลอเมริกา

January 31 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่กงสุลอเมริกา

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

January 31 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามนำโดย นพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่กงสุลเมียนมาร์ ณ นครเชียงใหม่

January 31 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้ามอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่นายกอง ซาล ลวีน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์