โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน
June 08 / 2023

 

วันที่ 8 มิ.ย. 66 โรงพยาบาลเชียงใหม่  ราม  นำโดย นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน โดยมีข้าราชการ องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุข อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีให้ชาวเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และตระหนักถึงประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน

.

โดยในพิธีประกอบด้วย การเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงธรรมเทศนา ถวายเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ซึ่งได้จัดขึ้นพร้อมกัน 9 จุด ได้แก่ ประตูท่าแพ ประตูเมืองเชียงใหม่ ประตูแสนปรุง  ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ และแจ่งก๊ะต๊ำ บรรยากาศการประกอบพิธีได้มีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม