โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน
January 29 / 2019

 

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน

                โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยนพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร และคุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีนปี 2562 ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ได้รับเกียรติถ่ายภาพร่วมกับนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และภริยา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562