โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกิจกรรมตักบาตรหนังสือครั้งที่ 6 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน
February 23 / 2019

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกิจกรรมตักบาตรหนังสือครั้งที่ 6

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน

 

        แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ตัวแทนกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรหนังสือ ครั้งที่ 6 โรงเรียน วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน โอกาสที่ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรหนังสือ เนื่องในวันมาฆบูชา โดยทางโรงพยาบาลได้ส่งมอบหนังสือสาระความรู้เพื่อสุขภาพเพื่อนำไปบริจาคให้แก่เด็กด้อยโอกาส   เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการด้านการอ่าน และศึกษาค้นคว้า  ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562