โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมอบรมคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ Safe Motherhood & Smart Child Program (พัฒนาการลูกน้อยสร้างได้ด้วยความรัก ความเข้าใจตั้งแต่ในครรภ์)
December 06 / 2017

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมอบรมคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมอบรมคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ หัวข้อ “Safe Motherhood & Smart Child Program  (พัฒนาการลูกน้อยสร้างได้ด้วยความรัก ความเข้าใจตั้งแต่ในครรภ์) ”  เพื่อเตรียมพร้อมกับการมีลูกตัวน้อยของคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณพ่อมือใหม่ โดยวิทยากรพญ.วรพร ติยะประเสริฐกุล กุมารแพทย์ และ นพ.ศุภฤกษ์ พงษ์สาระนันทกุล สูติแพทย์ ให้ความรู้เรื่อง การให้วัคซีนในเด็ก และพัฒนาการของลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์         ณ ห้องประชุมตึกกายภาพ ศูนย์การแพทย์เชียงใหม่ ราม    ชั้น 2    เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560