ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าสวัสดีปีใหม่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

January 11 / 2019

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าสวัสดีปีใหม่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดกิจกรรม “สร้างเสริม ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน” แก่ชุมชนแจ่งหัวริน ประจำปี 2561

December 24 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดกิจกรรม “สร้างเสริม ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน” แก่ชุมชนแจ่งหัวริน ประจำปี 2561

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

December 19 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกสหคลินิก โครงการเชียงใหม่ ราม เฮล์ท เซ็นเตอร์