โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ในห้อข้อ “วัยใสใส่ใจสุขภาพ เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยรุ่น ณ ห้องประชุมภัทรโรบล โรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่
January 20 / 2023

 

วันที่ 20 มกราคม 66 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ในห้อข้อ “วัยใสใส่ใจสุขภาพ เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยรุ่น”โดยได้รับเกียรติ      จาก พญ.กอร์ปบุญ ภาวะกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ร่วมบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอารมณ์ การเข้าสังคม รวมถึง การกล้าแสดงออกด้วยพฤติกรรมในทางที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง

นอกจากนี้ภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรม ร่วมเล่นเกมส์ ให้น้องๆ เกิดความกล้าแสดงออก โดยได้รับความร่วมมือ ในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมภัทรโรบล โรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม