โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับบจก.อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด
January 17 / 2019

 

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับบจก.อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด

 

             โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร พร้อมทีมหัวหน้าแผนกให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้จัดการบจก.อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด บริษัทคู่สัญญาของโรงพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะการให้บริการของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุม 2 อาคารหอพัก  ชั้น 5 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม