โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี "ปีใหม่เมือง" ประจำปี 2566
April 28 / 2023

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี "ปีใหม่เมือง" ประจำปี 2566

.

วันที่ 20 เมษายน 2566 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.วรพันธ์ อุณจักร , นพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าแผนก และพนักงาน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง เพื่อสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนา โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากกรรมการบริหาร อาจารย์แพทย์อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่เมือง

.

นอกจากนั้นได้มีการมอบอาหาร #แกงขนุน แก่ชุมชน และร้านค้าบริเวณใกล้เคียงตามความเชื่อของคนล้านนา ว่าการกินแกงขนุนในวันปีใหม่ จะทำให้มีสิ่งต่างๆ ค้ำชูอุดหนุนไปตลอดทั้งปี ให้เกิดสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

.

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อแทนคำขอบคุณในความไว้วางใจที่ให้โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามได้ดูแล โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความประทับใจ

.

#อบอุ่นเชียวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม