ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ยินดีต้อนรับแพทย์หญิงขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์ อายุรแพทย์ประสาทวิทยา แพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยนอก

June 23 / 2016

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับแพทย์หญิงขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์ อายุรแพทย์ประสาทวิทยา แพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

อบรมอัคคีภัยรุ่นที่ 1 ประจำปี 2559

June 01 / 2016

เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ที่อยู่ภายในพื้นที่บริเวณของโรงพยาบาล โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ‪จึงได้มีการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

อบรมอัคคีภัยรุ่นที่ 2 ประจำปี 2559

July 28 / 2016

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ