โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าเยี่ยมสายการบินไทยแอร์เอเชียประจำท่าอากาศยานเชียงใหม่
November 09 / 2018

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเข้าเยี่ยมสายการบินไทยแอร์เอเชียประจำท่าอากาศยานเชียงใหม่

                โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยคุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนกรรมการบริหารเข้าเยี่ยมและมอบของที่ระลึกขอบคุณแก่คุณสุรพันธ์ หอมขจร ผู้จัดการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ประจำท่าอากาศยานเชียงใหม่  ที่ให้ความไว้วางใจทางโรงพยาบาลดูแลสุขภาพทีมผู้บริหารและพนักงานสายการบิน กว่า 200 คน ณ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา