ข่าวสาร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ยินดีต้อนรับ นายแพทย์วริทธิ์ หวังซื่อกุล อายุรศาสตร์โรคเลือด แพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยนอก

July 12 / 2016

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับนายแพทย์วริทธิ์ หวังซื่อกุล อายุรศาสตร์โรคเลือด แพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 11กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

ยินดีต้อนรับแพทย์หญิงขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์ อายุรแพทย์ประสาทวิทยา แพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยนอก

June 23 / 2016

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับแพทย์หญิงขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์ อายุรแพทย์ประสาทวิทยา แพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

อบรมอัคคีภัยรุ่นที่ 1 ประจำปี 2559

June 01 / 2016

เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ที่อยู่ภายในพื้นที่บริเวณของโรงพยาบาล โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ‪จึงได้มีการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ