โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
January 18 / 2019

 

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA

            คุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พร้อมทีมแผนกลูกค้าสัมพันธ์  เป็นตัวแทนกรรมการบริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ Japan International Cooperation Agency (JICA)  โอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริการของโรงพยาบาลและเยี่ยมชมแผนกต่างๆของโรงพยาบาล ได้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกฉุกเฉิน  แผนกผู้ป่วยในชั้น 10 และศูนย์ตรวจสุขภาพ Chiangmai Ram Health Center เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา