โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับภาคการบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
April 29 / 2019

 

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับภาคการบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

                  โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ภาคการบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “ บริจาคโลหิต ” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิต และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก   และร่วมส่งต่อการให้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล         พร้อมสร้างความสุขจากการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิต

                 กิจกรรมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีผู้บริจาคจำนวนทั้งหมด 64 คน รวมโลหิตบริจาคจำนวน 49    ยูนิต  โดยภายในงานมีแพทย์ พนักงานโรงพยาบาลฯ จากทุกแผนกและผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตตลอดทั้งวัน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562   ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์