ประกาศ! แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
August 16 / 2023

 

 

 

 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

.

จากหมายเลข 053 920 300 เป็นหมายเลข 052-004699

เบอร์แผนกฉุกเฉิน จากหมายเลข 053-920 330 เป็นหมายเลข 052-004601

.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ