โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับผู้ช่วยแพทย์ประจำสำนักงานแพทย์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
November 26 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายการแพทย์ประจำสำนักงานแพทย์

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

 

 

             โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับนายโจเซฟ ซานโตส จูเนียร์ หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ประจำสำนักงานแพทย์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าเยี่ยมชมการให้บริการของโรงพยาบาล โดยมีทีมหัวหน้าแผนกต่างๆ แนะนำและคอยตอบข้อซักถาม แก่คณะผู้เยี่ยมชมจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุม 2 อาคารหอพัก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม