โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
November 26 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

                  โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยนพ.ประมุข อุณจักร ,ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พร้อมคุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการกองทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสศึกษาดูงานหัวข้อ “ มุมมองธุรกิจและโอกาสในการเติบโตของบริษัท ” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาล เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นศูนย์กลางภาคเหนือของประเทศไทยที่เศรษฐกิจมีทิศทางการขยายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว การเกษตรและการลงทุน พร้อมเข้าเยี่ยมชมการบริการของโครงการเชียงใหม่ ราม เฮล์ท เซ็นเตอร์ ได้แก่ ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ผิวหนังและความงาม ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์กายภาพบำบัด  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกสหคลินิก โครงการเชียงใหม่ ราม เฮล์ท เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561