ข้อมูลบทความเพื่อสุขภาพ

รวบรวมบทความ ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพ

  • สัญญาณเตือนภัยโรคหัวใจ

    สัญญาณเตือนภัยที่บ่งบอกได้ว่าเรากำลังจะเป็น "โรคหัวใจ" มีอะไรบ้าง? และอาการเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เราเป็นโรคหัวใจได้

    15 มิถุนายน 2559
  • แตก ตีบ ตัน อัมพาตเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมอง

    “โรคหลอดเลือดสมอง” หรือ “Stroke” ที่น่ากลัวที่หลายคนคิดว่าเป็นได้เฉพาะผู้สูงวัย แต่ไม่เสมอไปเพราะเกิดขึ้นได้ในวัยกลางคน สัณญาณเตือนคือ “แตก ตีบ ตัน” ต้องมารักษาให้ทันภายใน 4.5 ชม.

    19 กันยายน 2560