เชื้อไวรัส RSV ตรวจหาได้อย่างไร
October 18 / 2023

 

 

      ไวรัส RSV มีชื่อเต็มว่า Respiratory Syncytial Virus เป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดลมฝอยอักเสบในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งถือเป็นภัยร้ายเกี่ยวกับทางเดินหายใจของลูกน้อยเรา การตรวจหาไวรัส RSV จึงถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการรักษาผู้ป่วยและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสนี้ วันนี้เราจะพาไปทราบวิธีการตรวจหา RSV ที่มีความรวดเร็วและเป็นประสิทธิภาพกันเลย

 

 

1.การวินิจฉัยโดยอาการและประวัติการรักษา

การวินิจฉัยของ RSV ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบอาการคของผู้ป่วยและประวัติการรักษาของพวกเขา อาการทั่วๆ ไปรวมถึงการไอ คัดจมูก ไข้ และอาการหายใจลำบาก นอกจากนี้ การสอบถามเกี่ยวกับประวัติการสัมผัสกับบุคคลที่ป่วยเป็นโรค RSV หรือการระบาดในชุมชนหรือโรงเรียนเป็นอันดับแรก

 

2.การใช้ชุดตรวจแบบด่วน (Rapid Antigen Action)

ปัจจุบันสามารถใช้ชุดตรวจแบบด่วน (RSV Rapid Test) ซึ่งเป็นการทดสอบแอนติเจนที่ให้ผลลัพธ์ภายในไม่กี่นาที ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากจมูก (Nasal Swab)  เพื่อทำการทดสอบตรวจหาโปรตีนไวรัสที่เฉพาะเจาะจง  โดยจะสามารถตรวจพบเชื้อได้ร้อยละ 53-96 ของผู้ติดเชื้อ แต่วิธีนี้จะสามารถตรวจหาเชื้อได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการรุนแรงขึ้นจากหวัดปกติ  ดังนั้นแพทย์จึงมักจะใช้วิธีอื่นเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยด้วย

 

3.การทดสอบโมเลกุล (Molecular Marvel)

การทดสอบโมเลกุลเช่น Polymerase Chain Reaction (PCR) และ Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) เป็นวิธีการที่มีความเชื่อถือได้สูงในการตรวจหา RSV โดยทำการขยายและระบุสารพันธุกรรมของไวรัส สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส RSV ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง แต่การทดสอบด้วยวิธีนี้อาจต้องใช้อุปกรณ์พิเศษและบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเท่านั้น

 

 

4.การทดสอบ RP22

การทดสอบ RP22 หรือ Respiratory Panel 22 เป็นนวัตกรรมการวินิจฉัยใหม่ที่สามารถตรวจหาเชื้อก่อโรคได้มากถึง 22 ชนิดในการทดสอบเพียงแค่ครั้งเดียว  รวมไปถึงเชื้อไวรัส RSV ด้วย  ซึ่งมีความแม่นยำสูง เหมือนการมีทีมนักสืบทำงานร่วมกัน การทดสอบ RP22 นี้ถูกออกแบบมาเพื่อระบุรายละเอียดหลายอย่า­­งพร้อมกัน ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในสถานที่ดูแลสุขภาพที่ต้องการการวินิจฉัยรักษาภายในเวลาเร่งด่วน  มีความสะดวกรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพที่เชื่อภือได้  ซี่งการตรวจหาเชื้อแบบ RP22 นี้ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ก็มีบริการให้กับผู้ที่ต้องการตรวจหาเชื้อ RSV ด้วย 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

โทร. 052-004699 ต่อ 5123-5125