เนื้องอก ซีส ที่ผู้หญิงควรรู้

สาระสุขภาพกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ตอน เนื้องอก ซีส ที่ผู้หญิงควรรู้
โดย แพทย์หญิงรัตติยา  ชีวเกรียงไกร อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาและโลหิตวิทยา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม