วัคซีนรวม 5 โรค 6 โรค

สาระสุขภาพกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ตอน วัคซีนรวม 5 โรค 6 โรค 
โดย แพทย์หญิงดวงใจ วรรธนัจฉริยา กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม