การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

สุขภาพดี กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ตอน : การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test โดย พญ.วรรณกร ภัทรจารี อายุรแพทย์โรคหัวใจ และมัณฑนากรหลอดเลือด โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม