โภชนาการผู้ป่วยโรคหัวใจ

สาระสุขภาพ กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ตอน : โภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ โดย พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์ อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม