การตรวจหลอดเลือดตีบตันเพื่อป้องกันอัมพาตเฉียบพลัน

สุขภาพดี กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ตอน : โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน สาเหตุของอัมพฤกษ์ อัมพาต 
โดย นพ.ประชา กัญญาประสิทธ์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท และสมอง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม