โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธตรวจสุขภาพในงาน WEALTHY YOLD PROGRAM 2022
October 01 / 2022

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยคุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ,พยาบาล ,นักโภชนาการอาหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมออกบูทตรวจสุขภาพในงาน WEALTHY YOLD PROGRAM 2022 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ท ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 

โดยงาน WEALTHY YOLD PROGRAM 2022 จัดขึ้นโดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับโรงพยาบาล และสถาบันด้านสุขภาพ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ การดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนทางเลือก ภายในงานมีกิจกรรมการวัดประเมินการทำงานของระบบประสาทและสมอง และการสาธิตการนวดแผนไทย เป็นต้น โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพวัดความดัน,ตรวจเช็คไขมันใต้ผิวหนัง (Fat mass) พร้อมให้คำปรึกษาและทำความเข้าใจจากนักโภชนาการอาหาร แก่ผู้เข้าร่วมงาน

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม