โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ”
June 02 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ”

        โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ”  โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวทั้งมูลนิธิร่วมใจอปพร., กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ และกลุ่มงานจราจรเชียงใหม่ ร่วมอำนวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษาในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ ความใจต่อบทบาทหน้าที่    ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์กายภาพบำบัด โครงการเชียงใหม่ ราม เฮล์ทเซ็นเตอร์  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561