โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
December 06 / 2017

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เป็นตัวแทนกรรมการบริหาร เข้าพบ     นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ณ สำนักงานการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผ่านมา