โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท อลิอันซ์อยุธยา ประกันชีวิต จัดงาน “เสวนาจิบน้ำชายามบ่าย”
June 27 / 2019

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ผู้บริหาร

และตัวแทนบริษัท อลิอันซ์อยุธยา ประกันชีวิต

จัดงาน “เสวนาจิบน้ำชายามบ่าย”

 

             โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย ทีมหัวหน้าแผนก ตัวแทนกรรมการบริหารฯ และตัวแทนบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “เสวนาจิบน้ำชายามบ่าย” เพื่อเป็นการขอบคุณทาง บริษัทประกันชีวิตในโอกาสให้ความไว้วางใจให้โรงพยาบาลได้ดูแลสุขภาพแก่ผู้รับบริการมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนบริษัทประกันชีวิต ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แต่ผู้รับบริการ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พญ.รัตติยา ชีวเกรียงไกร แพทย์ชำนาญเฉพาะทางมะเร็งวิทยาและโลหิตวิทยา ให้ความรู้ ข้อมูลสุขภาพ เรื่อง “มะเร็งร้าย...ภัยใกล้ตัว”แก่ตัวแทนประกัน ณ ห้องประชุมศูนย์กายภาพบำบัด โครงการเชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา