โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงาน เสวนา ครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลไขมัน FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA : FH
September 19 / 2022

 

 

วันที่ 17 กันยายน 2565 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โดย นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล ,นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหาร และทีมองค์กรพยาบาล จัดงานเสวนา “ครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลไขมัน ( FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA :FH ) ” ให้ความรู้และทำความเข้าใจโรคไขมัน กับครอบครัว ซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ ที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่รุ่นต่อรุ่นได้ โดย โรคไขมันในเลือดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ การให้ความรู้และความเข้าใจจึง เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ และการวางแผนป้องกันตั้งแต่เนิ่น ๆ

.

ภายในงาน มีการตรวจวัดประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจเบิ้องต้น and FH family tree พร้อมการให้คำปรึกษาจากนักโภชนาการอาหาร โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์ อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม มาให้ความรู้ใน เรื่อง การเช็กสัญญาณความเสี่ยงภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม และ นพ.รัตนชัย ชาญชัย อายุรแพทย์โรคหัวใจ และมัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ “ FH จะรักษาโรคได้อย่างไร ? ”

.

นอกจากนั้น ในช่วงเสวนา ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังข้อมูลสุขภาพใน เรื่อง ครอบครัวปลอดภัยห่างไกลไขมัน จาก นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล, คุณประพันธ์ บูรณุปกรณ์ , พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์ ,และ นพ.รัตนชัย ชาญชัย ร่วมให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาโรคไขมัน พร้อมตอบข้อซักถาม คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ ราม คอมเพล็กซ์

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม