กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดี โอกาสเปิดแผนกประสานงานบริการผู้ป่วยนอก
May 15 / 2018

 

 

กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดี

โอกาสเปิดแผนกประสานงานบริการผู้ป่วยนอก

ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดี คุณวิไลลักษณ์ หวังรุ่งวิชัยศรี รักษาการผู้จัดการแผนกประสานงานบริการผู้ป่วยนอก โอกาสเปิดแผนกใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและประสานงานบริการให้ผู้ป่วยและญาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา