โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าร่วมงานชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่
February 18 / 2019

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าร่วมงานชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่

              โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยคุณกรรณิการ์ ชมภูเทศและทีมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ตัวแทนกรรมการบริหาร เข้าร่วมงานเปิดตัว “ ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ ” ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มสื่อมวลชนออนไลน์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันสื่อออนไลน์มีอิทธิพลและเข้ามามีบทบาทต่อองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างมาก โดยมีคุณสรวิชญ์ กันธิตระกูลวงศ์ เป็นประธานชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ พร้อมรับมอบแจกันดอกไม้ ภายในงานยังมีศิลปินนักร้องรับเชิญ กลุ่มสื่อมวลชน และหน่วยงานภาครัฐเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท