โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับคณะดูงาน จากโรงพยาบาล Shilin Tianqi Hospital ประเทศจีน
June 15 / 2023

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับคณะดูงาน จากโรงพยาบาล Shilin Tianqi Hospital ประเทศจีน

.

วันที่ 14 มิ.ย. 66 ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล และคุณศานติ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจาก โรงพยาบาล Shilin Tianqi Hospital โรงพยาบาลในเครือ แห่งที่สอง ของมหาวิทยาลัยการแพทย์คุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึง เทคนิคการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้เกิดสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

.

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม